5. Olağan Genel Kurul İlanı

Derneğimizin 5. Olağan Genel Kurul İlanı;

Yönetim kurulumuz Murat Özekinci başkanlığında toplanarak 5. olağan genel kurul toplantısının aşağıdaki gündem maddelerine 18.01.2020 tarihinde saat 13:00’te dernek toplantı salonunda, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25.01.2020 tarihinde saat 13:00′ te Nurettin Ardıçoğlu Kültür Merkezi toplantı salonunda toplanılmasına karar vermiştir.

Gündem Maddeleri

1- Açılış ve Yoklama yapılması

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması

3- Divan Heyeti’nin oluşturulması

4- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve ibrası

5- Denetleme kurulu raporunun okunması ve ibrası

6- Tüzük değişikliğinin görüşülmesi

7- Yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu asıl ve yedek üye seçimi

8- Dilek ve Temenniler

9- Kapanış