4.OLAGAN GENEL KURUL İLANI

4. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Derneğimiz yönetim kurulu 04.0.2018 tarihinde  aldığı karar gereği 4. olağan genel kurul yapılmasına karar vermiştir.

Derneğimiz yönetim kurulu 04.01.2018 tarihinde  aldığı karar gereği 4. olağan genel kurulun 20.01.2018 tarihinde saat 14:00′te Eğitim Bir-Sen toplantı salonunda, çoğunluk sağlanmadığı takdirde, 27.01.2018 tarihinde saat 14:00′ te aynı salonda yapılmasına karar verilmiştir.

Gündem Maddeleri :

1- Açılış ve Yoklama Yapılması

2-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı Okunması

3-Divan Heyetinin Oluşturulması

4-Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası

5-Denetleme kurulu raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası

6-Tüzük değişikliğinin görüşülmesi

7-Yönetim kurulu, denetim kurulu ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyelerinin  seçilmesi

8-Dilek ve Temenniler

9- Kapanış